Voordelen

Voordelen voor maatschappelijke organisaties:

 • vraag/klus die op eigen kracht niet of moeilijk te realiseren is, wordt verwezenlijkt
 • kans om veel aanbieders in een korte tijd persoonlijk te spreken
 • mogelijkheid om een duurzaam bedrijvennetwerk op te bouwen dat ook op andere momenten voor andere activiteiten benaderd kan worden

Voordelen voor bedrijven:

 • invulling geven aan de maatschappelijke betrokkenheid
 • uitdaging om betrokkenheid verder te laten reiken dan sponsoring
 • kans om veel aanbieders van maatschappelijke projecten in een korte tijd persoonlijk te spreken

Voordelen voor gemeenten:

 • succesvolle methode om samenwerking tussen het maatschappelijke veld en het bedrijfsleven te stimuleren
 • aansluiting op de sociale agenda (WMO en civil society)
 • verbreding van het lokale netwerk

Meer informatie en achtergrond over de Beursvloer: www.beursvloer.com

Voorbeelden

 • Een notaris helpt een stichting in oprichting kosteloos met het passeren van de stichtingsakte.
 • Een groothandel doneert verpakkingsmateriaal aan knutselclubs voor kinderen uit minima gezinnen.
 • Een communicatie-deskundige helpt het buurtatelier met het maken van wervende flyers en geeft tips over het schrijven van persberichten.
 • Een bedrijf knapt met 60 medewerkers klusjes op in een huis voor licht verstandelijk gehandicapte moeders.
 • Een schildersbedrijf stelt resten verfblikken ter beschikking aan non-profit organisaties.
 • Een klussenbedrijf helpt een verzorgingstehuis met het maken van een konijnenren.
 • Een aannemer helpt een sportclub met het aanleggen van een betegeld terras.
 • Een vereniging of stichting is op zoek naar een voorzitter. Een bedrijf stelt een werknemer in de gelegenheid deze functie te bekleden door 2 uur per week vrij te maken.
 • Een bedrijf doneert alle gadgets met het oude logo aan diverse goede doelen.
 • Een ondernemer stelt ruimte beschikbaar voor een vergadering van de ouderenvereniging.