Tips

Om de Beursvloer goed te laten verlopen is het handig om deze tips goed te lezen en je voor te bereiden op de Beursvloer. Er wordt ook een workshop goede zaken georganiseerd als voorbereiding.

 

Tips aan maatschappelijke organisaties voor een goede Beursvloer

Maatschappelijke organisaties geven wij de volgende tips om succesvol te matchen wat u nodig hebt en ondernemers niet te overvragen:

 • Lees vooraf onze website, zodat u een indruk hebt van wat er aangeboden wordt. Maar kijk ook bij de vragen of u daar een antwoord op of oplossing voor zou kunnen geven. Overzicht vraag & aanbod
 • Bepaal vooraf wat u wilt vragen. Bijvoorbeeld welk advies, hoeveel inzet van medewerkers voor vrijwilligerswerk of een uitje etc.
 • Denk goed na over wat uw vraag betekent in de zin van begeleiding vanuit uw eigen organisatie. Visualiseer wat u vraagt van de ondernemer. Wees realistisch in uw wensen.
 • Bekijk in welke categorie uw vraag past.
 • Vragen staat vrij, maar heeft iemand al veel ‘winnies’ op zijn kleding, zoek dan liever een andere partij om mee te matchen. Dan kan iedereen zijn bijdrage leveren en voelt niemand zich overvraagd. Een ondernemer is vrij ‘nee’ te antwoorden als zijn of haar ‘matchtax’ is bereikt.

Tips aan ondernemers voor een goede Beursvloer

Voorkomen dat u zich overvraagd voelt tijdens De Beursvloer:

 • Lees vooraf de website, zodat u een indruk hebt van wat er gevraagd wordt.
 • Bepaal vooraf wat u weg wilt geven. Bijvoorbeeld hoeveel uur van welk advies, hoeveel keer inzet van medewerkers voor vrijwilligerswerk, welke materialen, etc.
 • Vraag door om de achtergronden van de vraag in kaart te brengen.
 • Om een keuze te maken uit de organisaties die u benaderen, kunt u ook eerst meerdere organisaties spreken en aan het eind van De Beursvloer uw keuze bekend maken. Bedenk wel dat het in de hectiek lastig kan zijn om mensen terug te vinden.
 • Zeg gerust ‘nee’ als uw ‘matchtax’ is bereikt. Want ‘nee’ is ook een antwoord en u bepaalt wat u weggeeft.
 • Schrijf concreet, kort en duidelijk de matchafspraken op het matchformulier. Dat voorkomt misverstanden en verschillen in verwachting achteraf.