Terugblik

2018: De beursvloer Almere dit jaar in stadion Almere City FC

2018: Hoe belangrijk is de Beursvloer voor Almere?

2012: Handelen in vrijwilligerswerk op Beursvloer - sportverenigingen zoeken naar hulp uit bedrijfsleven

2012: Beursvloer Almere onderdeel van zakenfestival Almere

2012: Beursvloer Sport: Ondernemers ontmoeten sportclubs

2011: Geslaagde tweede editie Beursvloer Almere: Ruim honderd matches, blije gezichten en intensief netwerken

De tweede editie van Beursvloer Almere heeft nu al ruim honderd matches opgeleverd. Beursvloer Almere werd gehouden in de Patiofoyer van Schouwburg Almere en geopend door wethouder Ben Scholten van onder meer economische zaken. Hij benadrukte dat de opzet van Beursvloer Almere zijn diensten bewijst en dat juist vanuit samenwerking mooie initiatieven mogelijk zijn.

En dat was ook de reden voor de meer dan 150 bezoekers die op het evenement afkwamen. Veel organisaties zijn in Almere op zoek naar ondernemers die iets voor hen kunnen betekenen. Verschillende initiatiefnemers zoeken voor het passeren van de stichtingsakte een notaris, anderen zoeken onderdak voor hun goederen of een drukker voor het produceren van een wijkkookboek.

Voor het bedrijfsleven is het leuk om hun menskracht, kennis of materialen beschikbaar te stellen om die doelen te realiseren. ,,Ik was al langer op zoek naar een manier om nog meer betrokken te zijn bij de maatschappij. Op de Beursvloer heb ik een paar leuke contacten opgedaan. Onder meer met de Reddingsbrigade en stichting De Opkikker. Ik maak binnenkort een afspraak’’, meldt een van de deelnemende ondernemers.
Presentator Niels van der Schaaff en diverse hoekmannen brachten de partijen bij elkaar. ,,We helpen iedereen op weg en brengen mensen bij elkaar. Soms kan het lastig zijn om als vragende partij een tegenprestatie te leveren. Alles gaat met gesloten beurzen. Als sportclub kun je een clinic geven of je kantine beschikbaar stellen’’, bracht Van der Schaaff de bezoekers op ideeën.

In totaal zijn er meer dan 100 matches tot stand gekomen. ,,De ervaring is dat er achteraf vaak nog veel meer contacten worden gelegd, er nog intensiever contact komt waaruit weer nieuwe matches tot stand komen. Ik zie alleen maar blije en tevreden gezichten. Er wordt flink genetwerkt en daar is de Beursvloer Almere natuurlijk ook voor bedoeld’’, zegt Henriëtte Nauta namens de organiserende partijen Bureau Beldman, Gemeente Almere, Mooi Zo Goed Zo, PwC, Rabobank Almere, Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere, en Vereniging Bedrijfskring Almere..
Het succes van deze tweede editie leidt ertoe dat er in het najaar van 2012 voor de derde keer een Beursvloer Almere wordt gehouden.

2011: Ondernemers en organisaties onderhandelen in vraag en aanbod

2011: Almere organiseert markt voor vrijwilligerswerk in de sport