F.A.Q.

Als u vragen heeft, dan vindt u hier mogelijk al het antwoord. Heeft u het antwoord toch niet gevonden? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

 

Wat kost deelname aan de Beursvloer?

De entree is gratis. De Beursvloer kost u niets. De uitvoering van de match kost u tijd of materialen. Het ligt aan de match die u maakt hoeveel u hierin investeert en wat het u oplevert.

Wie mogen meedoen aan de Beursvloer?

Alle organisaties en bedrijven die zich inzetten voor de Almeerse samenleving.
De gemaakte matches moeten dan ook ten goede komen aan de Almeerse samenleving.
Een landelijke organisatie met een afdeling in Almere is dus welkom.
Organisaties (vragen) of bedrijven (aanbod) die geen bijdrage leveren (of willen gaan leveren) aan de Almeerse samenleving worden niet toegelaten.

Zijn er stands op de Beursvloer?

Nee, er zijn geen stands waar u gebruik van kunt maken of langs kunt lopen. U bent zelf de "marktkraam".
 

Hoe lang duurt de Beursvloer?

Het daadwerkelijk handelen en maken van de matches duurt precies 1 uur!
Dit wordt bijgehouden en natuurlijk wordt er op het eind afgeteld.

Hoe gaat het in zijn werk?

Vanaf 16.00 uur bent u van harte welkom en kunt u al kennis maken met de andere deelnemers aan de Almeerse Beursvloer. Na het uitleggen van de spelregels door de dagvoorzitter wordt de beursvloer officieel geopend. Daarna kunt u gaan onderhandelen en de matches vastleggen bij de notaris. Daarna is er nog borreltijd en tijd om matches verder af te ronden.

Wat is een match?

Hebt u iemand gevonden die u kan helpen met uw vraag of gebruik maakt van uw aanbod, dan heeft u een MATCH!
Elke match wordt vastgelegd. Op het matchformulier vult u de gegevens en de omschrijving van de match in. De notaris bevestigt de match door elke match te ondertekenen.
Van het formulier wordt een kopie gemaakt, zodat alle partijen een exemplaar mee krijgen.
U kunt meerdere matches maken met diverse organisaties/bedrijven/serviceclubs.

Hoe kan ik iemand vinden?

Op de Beursvloer lopen mensen rond van de organisatie. Zij zijn herkenbaar aan de hoge hoeden met matchmaker erop.
U kunt hen aanspreken en kenbaar maken wat of wie u zoekt. Zij kennen veel mensen in Almere en kunnen u verwijzen naar de juiste persoon.

Kan ik een presentatie geven?

Nee, dat kan eigenlijk niet. Het is niet de bedoeling om presentaties te geven. Wat u kunt doen is zelf een laptop meenemen en daar een presentatie op zetten. U kunt met de laptop in één van de themahoeken plaatsnemen en geïnteresseerden de presentatie laten zien. Daarbij natuurlijk enthousiast vertellend over uw organisatie of bedrijf.

Hoe kan ik mijn organisatie of bedrijf profileren?

Dat kan op verschillende manieren. U kunt zich herkenbaar maken met kleding. Een shirt met logo of bedrijfskleding of zelf een opvallende naambadge maken en dragen. Hoe herkenbaarder u bent, hoe eerder u een match zult kunnen maken.

Zijn vraag en aanbod vooraf bekend?

Verschillende vragen en aanbiedingen zijn vooraf al ingediend via de website. Op de website kunt u al een indruk krijgen van welke vragen en aanbiedingen er al zijn.
Neem de lijst eens door en kijk of u al een match kunt bedenken. Zorg er voor dat u zo snel mogelijk na het ingaan van de Beursvloer-tijd de organisatie of ondernemer opzoekt en de match maakt.
Het is natuurlijk ook nog steeds mogelijk dat er tijdens de Beursvloer een spontane vraag of aanbod ontstaat, waar een match voor wordt gevonden.

Ik weet nog niet welke vraag / aanbod ik kan doen. Kan ik dan toch komen?

Iedereen is welkom op de Beursvloer. Wel graag vooraf aanmelden.
Heeft u nog geen concrete vraag of weet u niet precies wat u kunt bieden?
Tijdens de Beursvloer wordt u vast op ideeën gebracht. Misschien volgt er dan alsnog een match.
Lukt het niet, dan heeft u in ieder geval gezien wat de Beursvloer inhoudt en kunt u zich voorbereiden op de volgende Almeerse Beursvloer

Vanuit mijn bedrijf zie ik geen mogelijkheden. Zie ik iets over het hoofd?

Er zijn vaak meer mogelijkheden dan u denkt. U kunt altijd iets betekenen voor een andere organisatie.
De match hoeft niet altijd betrekking te hebben op uw onderneming. U kunt ook met een aantal medewerkers handen uit de mouwen steken. Eens iets heel anders doen dan u gewend bent.
Ook hier verwijzen we graag naar de website www.beursvloer.com waar filmpjes staan van andere Beursvloeren in Nederland.

Zijn er voorbeelden van andere Beursvloeren om een indruk te krijgen hoe het gaat?

Ja, die zijn er. Op de website www.beursvloer.com vindt u voorbeelden en filmpjes.

Wat is Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO)

Mensen, middelen, massa, media en munten. Dat is wat bedrijven vrijwillig beschikbaar stellen om projecten te ondersteunen in maatschappelijke sectoren zoals zorg, sport, cultuur en onderwijs. Of om een bijdrage te leveren aan het oplossen van specifieke vraagstukken als mantelzorg, huiselijk geweld, armoede, schooluitval, verpaupering, integratie en overgewicht. Vrijwilligerswerk voor medewerkers is een concrete vorm van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO).

MBO laat zich omschrijven als alle activiteiten die door het bedrijfsleven worden ondernomen om de kwaliteit van de (lokale) leefomgeving te verbeteren.

MBO kent oneindig veel vormen die zich laten bundelen in 5 m’s:
1. Mensen: Het beschikbaar stellen van medewerkers. Ook wel werknemersvrijwilligerswerk genoemd. Werknemers zetten zich tijdens werktijd kosteloos in voor een maatschappelijk doel door bijvoorbeeld gespecialiseerd advies of praktische hulp te verlenen. Voorbeelden: financieel advies, ondersteuning op het gebied van marketing, het opknappen van een speeltuin of schoolplein, een project in de natuur. Dit kan een keer een middag zijn of een langdurig samenwerkingsverband inhouden waarbij medewerkers op frequente basis activiteiten uitvoeren;

2. Middelen: Het beschikbaar stellen van faciliteiten of goederen. Voorbeelden: (kantoor)meubilair, transportmiddelen, (afgeschreven) computers, bouwmateriaal, vergader- of kantoorruimte, kopieerfaciliteiten;

3. Massa: Het openstellen van netwerken. Voorbeelden: lobbyen bij gemeenten of fondsen, introduceren bij collega-bedrijven, door samen te werken (landelijk) aandacht trekken, impact vergroten;

4. Media: In- en externe mediakanalen openstellen voor promotie. Voorbeelden: redactionele ruimte op intranet of in een (externe) nieuwsbrief, link op de website, het meesturen van een leaflet bij een magazine, het ophangen van posters in het kantoor of de etalage;

5. Munten: Financiële ondersteuning. Binnen MBO ligt de nadruk op de wederzijdse inspanningen van de partners bij de inzet van de overige m’s. Wanneer deze optimaal benut zijn kan geld in sommige gevallen het project een extra impuls geven.

Meer informatie: Movisie